World's top organizations:

QISAN

The Quality International Study Abroad Network is here to enable the highest standards of working practice for Educational Institutions and the Agents who serve both them and a vast range of International Students. QISAN was founded in 2007 with the main ethos of Protection for students, Assurance for institutions, Recognition and ongoing support. It has become a major concern for institutions worldwide, government bodies and students that some educational agents are using unethical and sometimes illegal practices to recruit international students.


Олон улсын Боловсролын Чанарын Стандартын Сүлжээ нь боловсролын байгууллагууд, агентуудын аль алинд нь үйлчилдэг бөгөөд олон улсын оюутнуудын өргөн хүрээг хамран ажиллах практикийн өндөр стандартыг тогтоохын төлөө ажиллаж байна. Кисан нь 2007 онд байгуулагдсан ба оюутан сурагчдыг хамгаалах, байгууллагуудад байнгын дэмжлэг үзүүлж баталгаа өгөх зорилготойгоор байгууллагдсан.

ICEF

ICEF's roots in international education go back to the 1960s, when Karl Badde, a linguist and pioneering educationalist, established a chain of language schools in the Middle East. In the 1990s, the Badde family entered the conference and exhibition industry. They formed ICEF (International Consultants for Education and Fairs) in 1991 to spearhead events such as the ICEF Workshop series, which invigorated and internationalised the agent workshop concept, and which has now brought together tens of thousands of institutions and agents from 140 countries. Markus Badde assumed the leadership of ICEF in 2004, applying insights and experience gained from working during the 1990s in Silicon Valley's fast-paced technology sector. Today, ICEF offers a host of results-oriented capabilities tailored for different client needs.


ICEF олон улсын байгууллагын үндэс суурийг 1960аад оны үед хэл шинжээч, сурган хүмүүжүүлэгч Карл Бадде нь тавьж ойрхи дорнодод хэлний сүлжээ сургуулийг байгуулжээ. 1990-ээд оны үед Бадде-н гэр бүл хурал чуулган, үзэсгэлэн яармагны зах зээлд нэвтэржээ. Тэд 1991 оноон ICEF буюу Олон улсын Боловсрол, Үзэсгэлэн Яармагны Зөвлөх-н цуврал хурал зөвөлгөөнийг зохион байгуулж одоогоор 140 гаруй орны 10-аад мянган боловсролын байгууллага,агентуудийг хамруулж чаджээ. Маркус Бадде нь Цахиурт хөндийн түргэн технологийн салбарт 1990-ээд оны үед ажиллаж олж авсан үзэл бодол, туршлагаа ашиглан, 2004 онд ICEF-н манлайлагч болсон.

ALPHE

You are a language travel agent, education consultant or student agent who counsels students about attending overseas language schools, high schools, colleges or universities. Free accommodation & entry: Each agent accepted for Alphe will receive 2 nights free accommodation and pay no entry fee at any Alphe conference. Meet with the best schools: Alphe invites universities, colleges, high schools and language schools from all over the world. Attend an established advisor conference: Alphe has been established since 1998 and has built up a reputation for excellence. Keep one step ahead of your competitors: Meet the acknowledged leaders in your industry.


Та гадаад хэлний сургууль, дээд сургууль, коллеж, эсвэл сургуульд суралцах талаар оюутнуудад зөвлөгөө өгөх хэл, аялал жуулчлалын төлөөлөгч, боловсролын зөвлөх, эсвэл оюутаны зөвлөл байж болно. Манай хуралд оролцсоноор агент бүрийн төлөөлөгчид 2 өдрийн буудал болон хуралд оролцохдоо ямар ч төлбөр төлөхгүй. Алфе нь дэлхий өнцөг булан бүрээс их сургууль, коллеж, дунд сургуулиуд болон хэлний сургуулиудыг урьдаг.Алфе нь 1998 онд байгуулагдсан ба түүнээс хойш өндөр ур чадвараараа нэр хүндтэй болсон. Манай хуралд оролцсоноор өрсөлдөгчөөсөө нэг алхамаар түрүүлж салбартаа тэргүүлэх мэргэжилтнүүдтэй уулзах болно.

NAFSA

NAFSA was founded in 1948 as the National Association of Foreign Student Advisers to promote the professional development of U.S. college and university officials responsible for assisting and advising the 25,000 foreign students who had come to study in the United States after World War II. The academic institutions, government agencies, and private organizations that combined to form NAFSA knew that meeting the needs of diverse students required special knowledge and competencies.


НАФСА нь 1948 онд байгуулагдсан ба дэлхийн 2-р дайны дараа АНУ-д суралцахаар ирсэн 25,000 гаруй оюутнуудыг дэмжих,тэдэнд зөвөлгөө өгөх болон АНУ-н их дээд сургууль,коллежуудын албан хаагчдын мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэх зорилготойгоор “Үндэсний Гадаад Оюутнуудын Зөвлөлийн Ассоциаци” нэртэйгээр байгуулагджээ. НАФСА нь эрдэм шинжилгээний байгууллага, засгийн газрын агентлагууд болон хувийн байгууллагуудад олон улсын оюутнуудын хэрэгцээг хангахын тулд тусгай мэдлэг,ур чадвар шаардлагатай гэдгийг мэдэж байлаа.