photo office 04
 

The Gobi Education Center of Mongolia was established in 2002 with a goodwill mission to provide quality education and human services in its area. We have provided over 700 scholarships and fellowships to admirable students who are willing to make change in their lives and are thriving for a better future of our country. We carry on activities over ten years to help young Mongolians to acquire education in foreign countries.  Except Bachelor’s and master’s degree scholarship we involve students in programs of long and short term study and practical courses. During last year’s we involved over 450 students in scholarship of foreign universities and colleges. Our graduates after coming back are employed in leading sectors of the country.

Манай “Говь Боловсрол Төв”байгууллага нь чанартай боловсрол эзэмших боломжийг бүрдүүлэх болон сайн дурын хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаанд оролцохыг эрхэм зорилгоо болгон 2002 онд байгуулагдсан. Манай байгууллага нь өөрсдийнхөө амьдралд өөрчлөлт хийх хүсэлтэй болон эх орныхоо ирээдүйн сайн сайхны төлөө амжилт гаргах гайхамшигтай 700 гаруй оюутнуудад тэтгэлэг олгосон. Бид 2002 оноос хойш одоог хүртэл 10-аад жилийн турш Монголын оюутан залуучуудад АНУ-д тэтгэлэгтэйгээр суралцах боломжийг олгон байнгын үйл ажиллагаатай ажиллаж байна. Бид оюутнуудыг бакалавр болон магистрын зэргийн тэтгэлэгээс гадна урт болон богино хугацааны дадлагажих курст хамруулдаг. Өнгөрсөн хугацаанд манай төв нь нийт 450 гаруй гадаадын их дээд сургууль болон коллежуудад монгол оюутнуудыг тэтгэлэгт хамруулсан. Бид АНУ-ын Албан Ёсны төлөөлөгчийн газраар 2003 оноос өдийг хүртэл хамтран ажилласаар байгаа бөгөөд Монголын ирээдүйдээ итгэлтэй, өмнөө тавьсан зорилготой, авхаалжтай, сурч бололвсрохыг эрмэлздэг залуучуудад АНУ-д сурах боломжийг олгож байна.