photo office 03

The Gobi Education Center is very much respected for its vision to provide and support many causes of goodwill. It has been a vision lived since the day that we have established, and until now it has proven to be beneficial to the commonwealth. “EDUCATION IS THE RICHEST OF ALL TREASURES” has been our motto to success.

Говь Боловсрол Төв нь зорилгынхоо хүрээнд сайн санааны олон ажил үйлсээрээ олны хүндэтгэлийг хүлээгээд буй. Бид байгууллагдсан өдрөөсөө хойш зорилгоо баримтлан үйл ажиллагаагаа явуулж одоог хүртэл бидний ажил үйлс нь олон хүмүүст үр өгөөжөө өгсөөр байна. “Боловсрол бол бүх эрдэнэсээс хамгийн үнэтэй нь” гэдэг биднийг амжилтын өөд хөтлөх гол уриа юм.