Санаачлагч байгууллага: Баруун Лондонгийн их сургууль, Их Британи   Тэтгэлэг нь 50 хүнд олгогдоно.     Зорилтот бүлэг: Олон улсын оюутнууд   Тэтгэлэгийн хэмжээ...

Дэлгэрэнгүй