Бидний зорилго

Говь Боловсрол Төв нь зорилгынхоо хүрээнд сайн санааны олон ажил үйлсээрээ олны хүндэтгэлийг хүлээгээд буй. Бид байгууллагдсан өдрөөсөө хойш зорилгоо баримтлан үйл ажиллагаагаа явуулж одоог хүртэл бидний ажил үйлс нь олон хүмүүст үр өгөөжөө өгсөөр байна. “Боловсрол бол бүх эрдэнэсээс хамгийн үнэтэй нь” гэдэг биднийг амжилтын өөд хөтлөх гол уриа юм.

Нэг хүн мөрөөдвөл хүсэл боловч, мянган хүн мөрөөдвөл бодит болно